1p09mk-single_split_feature_low-noise

Lydnivåer ?

Låter varmepumpen mye?

Alle våre moderne Nordiske varmepumper er stillegående!

Men her har vår bransje dessverre vært ute med mye villedende informasjon vedrørende varmepumpers lyd. Noen sier for eks at de "låter lave 19dBA". Vi har varmepumpemodeller som låter fra ekstremt lave 17dBA! Men hvor lavt de kan låte når varmepumpen er stillt inn på laveste viftetrinn og nesten ikke jobber er rimelig uinteressant mener vi. Når varmepumpen går på laveste fart blir nesten ingen forstyrret av noen modeller i markedet. Det som er interessant er maks lydnivå når varmepumpen jobber på 100% en kald vinterdag. Det er da du kanskje legger merke til den.

En kraftig varmepumpemodell må nødvendigvis også blåse mange m³ luft / minutt for å klare å avgi en høy varmeeffekt. Jo fler m³ luft jo mer sus får man dessverre også, så dette er gjerne proposjonalt. Så sjekk gjerne maks lydnivå og maks luftmengde sammen.

Mindre luftmengde gir gjerne mindre lyd men også mindre mulighet for å varme opp et stort areal.